Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 9 maja 2017 roku

Zarząd Spółki Inwestycje.pl Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 9 maja 2017 roku.
 
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 
Załączniki:
Protokół ZWZA Inwestycje
 
Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Sołowska-Łabaz - Wiceprezes Zarządu