Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 8/2017. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 maja 2017 r. na mocy podjętych uchwał dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
 
W związku z rezygnacją Pana Rafała Tomkowicza z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, o której Emitent informował raportem 6/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku, powołano z dniem 9 maja 2017 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Kondka.
 
W związku z rezygnacją Pana Konrada Piechoty z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, o której Emitent informował raportem 12/2016 z dnia 17 października 2016 roku, powołano do składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Spyrę.
 
W związku z rezygnacją Pana Rafała Bluma z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, o której Emitent informował raportem 10/2016 z dnia 1 września 2016 roku, powołano do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka M. Kowalskiego.
 
Obecny skład Rady Nadzorczej Spółki wygląda następująco:
Arkadiusz Kondek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Ilski – Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Spyra – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Smagała – Członek Rady Nadzorczej
Jacek M. Kowalski – Członek Rady Nadzorczej
 
W załączeniu Emitent przekazuje życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej.
 
Podstawa prawna:
§3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 
Załączniki:
Arkadiusz Kondek_życiorys
Agnieszka Spyra_RN
Jacek Kowalski_RN
 
Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Sołowska-Łabaz - Wiceprezes Zarządu