Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 1/2017. Zmiany w Zarządzie Inwestycje.pl SA

Zarząd Inwestycje.pl S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu zarządu Spółki Pana Przemysława Spyrę, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała Panią Annę Sołowską-Łabaz ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki i powołała ją na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. 
 
Zmiany są wynikiem transakcji, o której Spółka informowała w raporcie 15/2015 z dnia 9 września 2015 roku oraz zmiany strategii Spółki, o której Spółka informowała w raporcie 17/2015 z 29.09.2015, będącej efektem opisanej wyżej transakcji.
 
W załączeniu Spółka przekazuje życiorys Pana Przemysława Spyry oraz Pani Anny Sołowskiej-Łabaz.
 
Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO
 
Przemysław Spyra (życiorys)
Anna Sołowska-Łabaz (życiorys)
 
Osoba reprezentująca spółkę:
Anna Sołowska-Łabaz - Wiceprezes Zarządu