Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku

Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2016 roku.
 
Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
 
Załączniki:
raport kwartalny III Q 2016.pdf 
 
Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Sołowska-Łabaz - Prezes Zarządu