Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 11/2016. Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Inwestycje.pl SA („Spółka”) informuje, że dnia 13.10.2016 roku, w związku z rezygnacją dotychczasowego Członka Rady, o którym Emitent informował w raporcie 10/2016 z dnia 1 września 2016 roku, Rada Nadzorcza Emitenta dokonała uzupełnienia składu, powołując Pana Jacka Kowalskiego na nowego Członka Rady Nadzorczej.
 
W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Jacka Kowalskiego.
 
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 
 
Załączniki:
Jacek Kowalski_RN
 
Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Sołowska-Łabaz - Prezes Zarządu