Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Zapytanie ofertowe

Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

z siedzibąna ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, Tel.: (+48) 533 252 121

NIP 8971694334, REGON 932999083

planuje do realizacji projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

pn. „Opracowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej w celu internacjonalizacji działalności Inwestycje.pl S.A.”

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej zgodnie z zapisami obowiązującymi w działaniu 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. 
 
Zapytanie ofertowe w załączeniu [PDF]

Projekt planowany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2014-2020