Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Inwestycje.pl Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2016 roku.
 
Załączniki: Protokół ZWZ
 
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 
Reprezentacja:
Anna Sołowska-Łabaz - Prezes Zarządu