Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport roczny za rok obrotowy 2015

Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2015.
 
Załączniki:
Raport roczny za 2015 rok [Pobierz]
Załącznik nr 1 - Sprawozdanie finansowe jednostkowe za 2015 rok [Pobierz]
Załącznik nr 2 - Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za 2015 rok [Pobierz]
Załącznik nr 3 - Opinia i raport biegłego rewidenta _badanie jednostkowe [Pobierz]
Załącznik nr 4 - Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2015 rok_cz.1 [Pobierz]
Załącznik nr 5 - Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2015 rok_cz.2 [Pobierz]
Załącznik nr 6 - Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok [Pobierz]
Załącznik nr 7 - Opinia i raport biegłego rewidenta_badanie skonsolidowane [Pobierz]
 
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 
Reprezentacja:
Anna Sołowska-Łabaz - Prezez Zarządu