Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 roku

Zarząd INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak (Rynek 7, 50-106 Wrocław). 

Załączniki:
1. Ogłoszenie i projekty uchwał.
2. Pełnomocnictwo.
3. Informacja o ogólnej liczbie głosów.
 
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect