Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2016 roku.
 
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 
Załączniki:
raport kwartalny I Q 2016.pdf
 
Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Sołowska-Łabaz - Prezes Zarządu