Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach

Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”,
Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
dotyczącego:

 

przygotowania Prospektu emisyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie jednolitego dokumentu. 

POBIERZ DOKUMENT [TUTAJ]