Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Zapytanie ofertowe nr 2 na usługę obejmującą kompleksowe usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz

Zaproszenie do składania ofert w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka", Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Inwestycje.pl S.A., ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, NIP: 897-169-43-34, REGON: 932999083
 
2. Miejsce publikacji ogłoszenia zamówienia:
Strona internetowa Zamawiającego www.spolka.inwestycje.pl, data zamieszczenia: 21 marca 2016 r.
 
3. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie ofertowe.
 
Pobierz zapytanie ofertowe [TUTAJ]