Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r.

Zarząd Spółki Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 r. wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał. 
 
ZWZA 30.06.2015 (Pobierz)
 
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7,8,9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
Reprezentacja:
Anna Sołowska-Łabaz - Prezes Zarządu