Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2013 r.

Zarząd Spółki Inwestycje.pl Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2013 roku.

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia