Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 04.07.2011

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 04.07.2011

Dotyczy:

Wyboru wykonawcy w ramach projektu pt „Wsparcie doradcze dla Inwestycje.pl S.A. w pozyskaniu kapitału i inwestorów” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach:

Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP

 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 04.07.2011

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym, do dnia 08.07.2011 r. wpłynęły trzy oferty odpowiadające przedmiotowi zapytania. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru Wykonawcy:

 

NAZWA FIRMY: Prometeia Capital Sp. z o.o.

ADRES: ul. Ruska 22, 50-079 Wrocław

NIP:  8951963989

 

 

Wybór został dokonany zgodnie z kryterium przyjętym w zapytaniu ofertowym, tzn. została wybrana oferta z najniższą ceną.

 

Z poważaniem