Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport okresowy za II kwartał 2012 roku

 

Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2012 roku.
 
Załączniki:
Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 
Osoby reprezentujące Spółkę:
Anna Sołowska-Łabaz – Prezes Zarządu