Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport roczny za rok obrotowy 2011

Zarząd Inwestycje.pl S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2011.

 
Załączniki:
Raport roczny za 2011 rok [Pobierz]
Załącznik nr 1 – Sprawozdanie finansowe [Pobierz]
Załącznik nr 2 – Sprawozdanie zarządu z działalności [Pobierz]
Załącznik nr 3 - Opinia i raport biegłego rewidenta [Pobierz]
 
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 
Osoby reprezentujące Spółkę:
Grzegorz Czapla – Prezes Zarządu