Spolka.Inwestycje.pl

Przejdź do strony inwestycje.pl

Raport 4/2010. Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii C Spółki

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 22 listopada 2010 roku otrzymał uchwałę nr 1201/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 listopada 2010 roku, na mocy której określony został pierwszy dzień notowania 759.247 praw do akcji serii C Spółki na dzień 24 listopada 2010 roku.

Wyżej wskazane instrumenty finansowe będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INWESTPL-PDA" i oznaczeniem "INWA".

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Czapla - Prezes Zarządu